MYANMAR KINAN SOLUTIONS MYANMAR KINAN SOLUTIONS

ချီစက်နှင့်ဂေါ်ပြားကား, တစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းကမ်းလှမ်းမှုအဖြစ်ငှားရမ်းန်ဆောင်မှု။

ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပညာရေး၏ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းအဖြစ်ကျနော်တို့လုပ်သားများ၏နည်းပညာကိုစက်ရုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထောက်ခံခဲ့သည်။

NEWS and EVENTS

BACK NUMBER

FACEBOOK